Οι Πασχαλιές 2 φυτεύουν, παρατηρούν και φροντίζουν τα μικρά σποράκια τους!