Το θαύμα της ζωής,το θαύμα της φύσης…ο κύκλος της ζωής της πεταλουδας, έγινε βιβλίο από τις πεταλούδες του σχολείου μας….