Με το Α’ 2 ,συζητήσαμε για την αναλογία και την τοποθέτηση στη ζωγραφική .
Ξεκινήσαμε λοιπόν με την αναλογία ενός ζώου στο κεφάλι και την τοποθέτηση αυτού στο χαρτί .