Το σύνολο των τάξεων του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Χουρδάκη, συμμετείχε στο πρόγραμμα ” THE GREEN CITY” της Περιφέρειας Αττικής.