Άλλο ένα αισθητηριακό παιχνίδι με άμμο που απόλαυσαν τα Αστεράκια, στην αυλή του σχολείου μας.Άλλο ένα αισθητηριακό παιχνίδι με άμμο που απόλαυσαν τα Αστεράκια, στην αυλή του σχολείου μας.