Τα παιδιά της Ε’ και Στ’ τάξης παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ο εαυτός ως αντί-ήρωας” διερευνώντας μέσα από διαφορετική οπτική τη σχέση με τον ίδιο τους τον εαυτό αλλά και τους άλλους.