Το δικό μας άστρο, ο ‘Ηλιος ο Ηλιατορας ήταν το θέμα των τελευταίων δύο εβδομάδων, παρόλο που τα σύννεφα μας τον έκρυβαν διαρκώς… “Διαφωτιστήκαμε” με δράσεις επιστημονικές και εικαστικές!