Με τη φράση “Έχω δικαίωμα…” ξεκίνησαν τα σύννεφα της Γ’ τάξης! Διαβάσαμε, συζητήσαμε και ζωγραφίσαμε για τα δικαιώματα των παιδιών!