Οι Πασχαλιές έφτιαξαν το χαμόγελο πίσω από τη μάσκα τους!