Θα γυρίσουμε αμέσως! ‘Ενα ταξιδάκι στο Λονδίνο ετοιμάζουμε… Με τα παιδιά της Α’ τάξης