Ένα ταξίδι… διαφορετικό έκαναν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου με αφορμή το βιβλίο ” Ένα αλφάβητο ταξίδι”. Οι συγγραφείς του βιβλίου κ. Άγγελος Αγγέλου και κ. Έμη Σίνη, μας βοήθησαν να ανακαλύψουμε τον… μαγικό κόσμο των γραμμάτων. Ταξιδέψαμε με το “Α” του “Α”ερόστατου, μόνο με μια “Β”αλίτσα… Συναντήσαμε “Π”ερίεργα “Π”λάσματα στη διαδρομή μας. Διασχίσαμε την “Ε”ρημο και γνωρίσαμε “Ξ”ένες γλώσσες για να επικοινωνήσουμε με “Ό”λους τους καινούριους φίλους. Επιστρέφοντας όμως στο “Σ”χολείο ήταν η “Ώ”ρα να σχεδιάσουμε το επόμενο ταξίδι…