Τα χελιδόνια 1, φτιάχνοντας έναν πλανήτη για όλους, έμαθαν ότι διαφορετικός σημαίνει μοναδικός, σημαίνει ξεχωριστός.