Η Α’ τάξη με αφορμή το έργο του Βασίλη Πέρρου, συζήτησε για τον πόλεμο, τις επιπτώσεις του, αλλά και την ελπίδα. Στη συνέχεια δημιούργησε κόσμους καλύτερους, όπως τους φαντάζεται, χωρίς σύνορα, πολύχρωμους και φωτεινούς.