Στην αυλή μας συναντήσαμε έναν επισκέπτη στην τσουλήθρα… Ένα αλογάκι της Παναγίας!! Καθώς το παρατηρούσαμε είδαμε ότι μας κοιτάζει! Γιατί μας κοιτάζει; Η απάντηση των παιδιών ηταν: -“Επειδή μας αγαπάει”!