Μουσική και καλοκαιρινά όνειρα σε μια ομαδική κατασκευή από τις Πεταλούδες 1.