ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η σχολή γονέων λειτουργεί στο σχολείο μας, από τη ίδρυση του.

Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι” Σχολές Γονέων ” ιδρύθηκαν το 1962 στην Ελλάδα απο την Μαρία Χουρδάκη.

Η Σχολή Γονέων είναι ολιγομελής ομάδα γονέων την οποία συντονίζει η ψυχολόγος του Σχολείου μας κ. Ντόρα Λουκίδη. Σκοπός της είναι αφενός η ενημέρωση των γονέων σε θέματα ψυχολογίας του παιδιού, αφετέρου η διαφοροποίηση της στάσης και της συμπεριφοράς των γονέων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στο ρόλο τους.

Η συχνότητα των συναντήσεων είναι δεκαπενθήμερη και η διάρκειά της 1 έως 1:30 ώρα. Στο χώρο του σχολείου μας λειτουργούν πρωινές και απογευματινές ομάδες Σχολής Γονέων. Η θεματολογία διαμορφώνεται ανάλογα με τα αιτήματα των γονέων που συμμετέχουν σε κάθε ομάδα και ο τρόπος εργασίας βασίζεται στο “Εξελικτικό Σύστημα” της Μαρίας Χουρδάκη. Στα πλαίσια των συζητήσεων των Σχολών Γονέων αναπτύσσονται θεματικές που αφορούν σε θέματα δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης και εφαρμογής της συναισθηματικής αγωγής.

Η Σχολή Γονέων ξεκινά με μια μικρή εισήγηση από την ψυχολόγο πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα και στη συνέχεια ακολουθεί ένας πολύ εποικοδομητικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των μελών της ομάδας. Στο τέλος, η ψυχολόγος συντονίζει τα κύρια σημεία που προέκυψαν μέσα από την συζήτηση.

Ευχή μας ήταν τότε στο ξεκίνημα οι ρίζες που εμείς με τόση στοργή και ευθύνη τοποθετούσαμε στο παιδί να αποτελέσουν δύναμη στήριξης στην πορεία του προς το δύσκολο αγώνα της ζωής.

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το σχολείο μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ψυχικής υγείας του παιδιού, αλλά και όλων των μελών της οικογενειακής ομάδας. Σ’ αυτή στηρίζονται η αξιοποίηση των γνώσεων, η συμπεριφορά, οι ανθρώπινες σχέσεις, η επιτυχία και η ευτυχία στον προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό τομέα. Πρωταρχικός στόχος μας είναι να βλέπουμε τα παιδιά μας να αναπτύσσονται με αισιοδοξία και αυτοεκτίμηση, με πίστη στις δυνατότητες και τις ικανότητές τους.

Καθημερινά με την Ψυχολόγο του σχολείου Ντόρα Λουκίδη

Μελέτη και πλήρης γνωριμία της προσωπικότητας του κάθε παιδιού, ανίχνευση των ικανοτήτων, των δυνατοτήτων του όπως αυτές εκδηλώνονται και διερεύνηση της περαιτέρω αξιοποίησής τους.

Εξατομικευμένη προσέγγιση, σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού.

Ενθαρρυντική βοήθεια, σε καθημερινή βάση – όταν χρειάζεται – σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, στην προσπάθεια που καταβάλλει το παιδί ώστε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του.

Μελέτη, ανάλυση της συμπεριφοράς του παιδιού. Ολιγομελείς ομάδες παιδιών Ε΄και Στ΄Δημοτικού (σε συνεργασία και με το ΚΕΘΕΑ).

Ατομική Συμβουλευτική Γονέων (Για ραντεβού με την ψυχολόγο μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία).