Ενημέρωση Γονέων/Μάρτιος 2017

9 / 3 / 2017

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 θα γίνει η συνεργασία γονέων με το εκπαιδευτικό προσωπικό Δημοτικού, Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Μουσικής, Ζωγραφικής,  Φυσικής Αγωγής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και μελέτης. Την ημέρα αυτή θα δοθούν και οι έλεγχοι των παιδιών σας.

 

 

  • Οι δάσκαλοι των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ και  Δ΄ θα  δεχτούν στις αίθουσές  τους από τις  18:00 έως τις 20:00.

 

  • Οι δάσκαλοι της Ε΄ τάξης θα δεχτούν τους γονείς από τις 18:00 έως τις 19:00 στην αίθουσα της Στ΄ τάξης.

 

  • Οι δάσκαλοι της Στ΄ τάξης θα δεχτούν τους γονείς από τις 19:00 έως τις 20:00 στην αίθουσα της Στ΄ τάξης.

 

  • Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικών, κ. Ελένη Λαμπρινάκου (τάξεις Α, Β, Γ, Ε) και κ. Θοδωρής  Μπελέφας (τάξεις Δ, Στ), θα δεχτούν τους γονείς στην αίθουσα Αγγλικών (2ος όροφος δημοτικού) από τις 18:00 έως τις 20:00.

 

  • Η υπεύθυνη του τμήματος των Αγγλικών, κ. Έλενα Ηλιάδη, θα δεχτεί τους γονείς στο γραφείο της (ισόγειο παιδικού σταθμού) από τις 18:00 έως τις 20:00.

 

  • Η καθηγήτρια Γαλλικών, κ. Σόνια Τριανταφυλλίδου, και η καθηγήτρια Γερμανικών, κ. Έφη Λαζαρίδου, θα δεχτούν τους γονείς στην αίθουσα Γερμανικών (2ος όροφος δημοτικού) από τις 18:00 έως τις 20:00.

 

  • Η καθηγήτρια Πληροφορικής, κ. Μαριάννα Σκορδίλη, θα δεχτεί τους γονείς στην αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2ος όροφος δημοτικού) από τις 18:00 έως τις 20:00.

 

  • Η καθηγήτρια Μουσικής, κ. Έλμα Καφετζηδάκη, η καθηγήτρια Ζωγραφικής, κ. Ελένη Σουμή, και οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κ. Ηλίας Φέρτης και κ. Στέλιος Γιαννέλος, θα δεχτούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου από τις 18:00 έως τις 20:00.

 

  • Οι δασκάλες της μελέτης, κ. Χριστίνα Φωτιάδου και κ. Σόνια Κάρμα, θα δεχτούν τους γονείς στο γραφείο των δασκάλων (1ος όροφος δημοτικού) από τις 18:00 έως τις 20:00.

 

 

Οι υπεύθυνοι του σχολείου που δίνουν τον αριθμό προτεραιότητας στους γονείς των παιδιών του δημοτικού, θα βρίσκονται στους ορόφους από τις 17:45 και για τους γονείς των παιδιών της Στ΄ τάξης από τις 18:45.

 

Από τη Γραμματεία

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *