Πρόγραμμα επιτάχυνσης εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας.

27/9/2018

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα επιτάχυνσης εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας

 

Αγαπητοί γονείς!

Όπως και την περσινή σχολική χρονιά, από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα επιτάχυνσης εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας, από τις 15:00 – 17:00, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα παιδιά που το επιθυμούν να έχουν μια προώθηση στα Αγγλικά.

Η μεθοδολογία του προγράμματος αυτού επικεντρώνεται στον βιωματικό τρόπο διδασκαλίας, ενισχύοντας τις δεξιότητες: listening, speaking, reading, writing.

Μέσα από λογοτεχνικά βιβλία, τραγούδια, γλωσσικά παιχνίδια, θέατρο, debates και projects τα παιδιά εξελίσσονται στην Ξένη Γλώσσα.

Στόχος μας είναι μέχρι την Στ΄ Δημοτικού τα παιδιά μας να έχουν ικανοποιητική ευχέρεια στον χειρισμό της Αγγλικής Γλώσσας, Fluency in English.

Το πρόγραμμα θα γίνεται ως εξής:

Α΄ και Β΄ τάξεις: κάθε Παρασκευή 15:00 – 17:00 (2 ώρες την εβδομάδα)

 

Γ΄ και Δ΄ τάξεις: κάθε Δευτέρα 15:00 – 17:00 και κάθε Τετάρτη 15:00 – 16:00 (3 ώρες την εβδομάδα)

 

Ε΄ και Στ΄ τάξεις: κάθε Τρίτη και Πέμπτη 15:00 – 17:00 (4 ώρες την εβδομάδα)

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του Αγγλικού τμήματος, κ. Έλενα Ηλιάδη.