Ενημέρωση Γονέων-Δημοτικό.

31 / 1 / 2019       

                                                                      

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00-20:00, θα γίνει η συνεργασία γονέων με το εκπαιδευτικό  προσωπικό Δημοτικού, Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και με τις δασκάλες της μελέτης.

 

  • Οι δάσκαλοι των τάξεων  Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ θα δεχτούν στις αίθουσές  τους από τις 18:00 έως τις 20:00.

 

  • Οι δάσκαλοι της Ε΄ τάξης θα δεχτούν τους γονείς από τις 18:00 έως τις 19:00 στην αίθουσα της Ε΄ τάξης.

 

  • Οι δάσκαλοι της  Στ΄ τάξης θα δεχτούν τους γονείς από τις 19:00 έως τις 20:00  στην αίθουσα της Στ΄ τάξης.

 

  • Η καθηγήτρια Αγγλικών, κ. Ελένη Λαμπρινάκου (τάξεις Δ΄- Ε΄- Στ΄) θα δεχτεί τους γονείς στην αίθουσα Αγγλικών (2ος όροφος δημοτικού) από τις 18:00 έως τις 20:00.

 

  • H υπεύθυνη του τμήματος Αγγλικών, κ. Έλενα Ηλιάδη, θα δεχτεί τους γονείς στο γραφείο της (ισόγειο παιδικού σταθμού) από τις 18:00 έως τις 20:00.

 

  • Η καθηγήτρια Γαλλικών, κ. Σόνια Τριανταφυλλίδου, και η καθηγήτρια Γερμανικών, κ. Έφη Λαζαρίδου, θα δεχτούν τους γονείς στην αίθουσα Υπολογιστών (2ος όροφος δημοτικού) από τις 18:00 έως τις 20:00.

 

  • Οι  δασκάλες της μελέτης, κ. Χριστίνη Γρυφάκη και κ. Παναγιώτα Παπαντωνίου, θα δεχτούν τους γονείς στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου από τις 18:00 έως τις 20:00.

  

 

Οι υπεύθυνοι του σχολείου που θα δίνουν τον αριθμό προτεραιότητας στους γονείς των παιδιών του δημοτικού, θα βρίσκονται στους ορόφους από τις 17:45 και για τους γονείς των παιδιών της Στ΄ τάξης από τις 18:45.

 

Σημείωση: Παρακαλούμε τους γονείς, που δεν έχουν τακτοποιήσει τη δόση των διδάκτρων, να το φροντίσουν άμεσα.

 

Από τη Γραμματεία