Το “Σπίτι των Παραμυθιών” άνοιξε τις πόρτες του στα παιδιά της Β΄ τάξης, για να γνωρίσουν την ιστορία του βιβλίου.